20S 72V 15A Maskinvare BMS for E-enhjulinger
  • 20S 72V 15A Maskinvare BMS for E-enhjulinger20S 72V 15A Maskinvare BMS for E-enhjulinger

20S 72V 15A Maskinvare BMS for E-enhjulinger

Følgende er introduksjonen av høykvalitets FY•X høykvalitets 20S 72V 15A maskinvare BMS for e-enhjulinger, i håp om å hjelpe deg bedre å forstå FY•X høykvalitetsprodukter. Velkommen nye og gamle kunder til å fortsette å samarbeide med oss ​​for å skape en bedre fremtid!

Modell:Fish20S009

Send forespørsel

produktbeskrivelse

Denne FY•X høykvalitets 20S 72V 15A maskinvare BMS for E-enhjulinger er en beskyttelsesplateløsning spesialdesignet av Huizhou Feiyu New Energy Technology Co., Ltd. for enhjuls 20-strengs batteripakker; det kan brukes på forskjellige kjemiske egenskaper Litiumbatterier, som litiumion, litiumpolymer, etc. Beskyttelseskortet har sterk belastningskapasitet, og den maksimale kontinuerlige strømmen kan være 15A.


Funksjonelle egenskaper

●20 batterier er beskyttet i serie;

●Lade- og utladingsspenning, temperatur og andre beskyttelsesfunksjoner;

● Utladningsalarmfunksjon;

● Bryteren styrer på/av-funksjonen.

● Sekundær overladet sikring FUSE-funksjon (SIKRING kan ikke gjenopprettes etter sikring og må skiftes);

● Slå av for å redusere strømforbruket.

● Det er ingen utladningsoverstrøm og kortslutningsbeskyttelsesfunksjon. Hvis det oppstår overstrøm eller kortslutning ved utløpsporten, kan beskyttelseskortet bli utbrent.


Fysisk referansebilde

BMS front fysisk bilde


       

Ekte bilde av baksiden av BMS


Elektrisk karakteristikk (Ta = 25 ℃.)

Detaljer

Min.

Typ.

Maks

Feil

Enhet

Batteri

Batteri Gass

LiCoxNiyMnzO2


Batterikoblinger

20S


Absolutt maksimal vurdering

Inngangsladespenning


84


±1 %

V

Input ladestrøm


2

3


A

Utgangsutladningsspenning

56

72

85


V

Utgang utladningsstrøm15


A

Kontinuerlig utgangsstrøm

≤15

A

Omgivelsestilstand

Driftstemperatur

-20


65


Fuktighet (ingen vanndråpe)

0 %
RH

Oppbevaring

Temperatur

-40


85


Fuktighet (ingen vanndråpe)

0 %
RH

Beskyttelsesparametere

Overladespenning Beskyttelse


4.250


±50mV

V

Overladespenning Forsinkelsestid for beskyttelse

0.5

1

3


S

Overladespenning Utgivelse av beskyttelse


4.150


±50mV

V

Overutladingsspenning Beskyttelse


2.800


±100mV

V

Overutladingsspenning Forsinkelsestid for beskyttelse

17

20

25


S

Overutladingsspenning Utgivelse av beskyttelse


3.000


±100mV

V

Lade overstrømsbeskyttelse

Nei slik funksjon

Utladningsoverstrømsbeskyttelse, kort kretsbeskyttelse

Nei slik funksjon

Lader høyt temperaturbeskyttelse


53

58

63


Lader høyt temperaturbeskyttelse Frigjør


50

55

60


Utladningsovertemperaturalarm (kun alarm, stenger ikke utladningen)

60

65

70


Utløser for overtemperaturalarm

55

60

65


Nåværende forbruk

Strømforbruk på5


mA

Søvnforbruk


180

260


uA

Skipsforbruk


45

100


uA

Spesielle instruksjoner for lav spenning på hele batteripakken

Hvis spenningen til hele batteripakken er lavere enn 43V±1,5V, kan den ikke være det ladet. Batteripakken må lades direkte. Bare når batteriet spenningen er større enn 43,5V±1,5V kan BMS lades normalt.


FY•X høykvalitets 20S 72V 15A maskinvare BMS for e-enhjulinger Funksjonsbeskrivelse

1. Oppstart: Koble PÅ/AV-terminalen til lysberøringsbryterstrengen 200K motstand til B+), trykk kort på bryteren i 1 sekund og slå deretter på maskinen. P+ og P- utgangsportene har utgang og kan utlades normalt; vær oppmerksom på at tidsintervallet må være 5 etter at maskinen er slått av og deretter slått på. sekunder eller mer;


2. Slå av: Trykk og hold bryteren i 3-5 sekunder, P+ og P- utgangsportene vil slå av utgangen, og utladningen vil stoppe;


3. Sekundær SIKRINGS-sikringstilstand: Ladekretsstrømmen for unormal ladedeteksjon er 50~300mA eller mer, og betingelser for ladeoverspenning eller overtemperatur ved lading er oppfylt. SIKRINGEN sikringer med en forsinkelse på mer enn 10S. Når SIKRINGEN først har smeltet, kan den ikke gjenopprettes og må skiftes ut.


4. Celleoverladingsbeskyttelse og gjenoppretting: Når spenningen til en celle er høyere enn innstillingsverdien for celleoverladingsbeskyttelsen, og varigheten når celleoverladingsforsinkelsen, går systemet inn i overladingsbeskyttelsestilstanden og slår av lade-MOS. Batteriet kan ikke lades. Etter celleoverladingsbeskyttelsen, når spenningen til alle cellene faller under gjenopprettingsverdien for celleoverlading, utløses overladingsbeskyttelsestilstanden.


5. Beskyttelse og gjenoppretting av monomer overutladning: Etter oppstart, når den laveste nodespenningen er lavere enn innstillingsverdien for beskyttelse mot overutlading av monomer, vil alarmsignalet sendes ut etter en forsinkelse på 3-6 sekunder. Når den kontinuerlige alarmtiden når 17-25 sekunder, går systemet inn i overutladingsbeskyttelsestilstanden, slår av utladnings-MOS og kan ikke lade ut batteriet. Hvis beskyttelsestilstanden for overutlading fortsetter i mer enn 30 sekunder, vil mikrokontrolleren slå seg av og gå inn i dyp søvn.


6. Etter at den enkelte enhetens overutladingsbeskyttelse oppstår, kan lading av batteripakken frigjøre beskyttelsestilstanden for overutlading.


7. Ladetemperaturbeskyttelse: BMS har en batterikjernetemperaturdeteksjon NTC, som er plassert nær batterikjernen for batterikjernetemperaturdeteksjon.

Lader høy temperatur beskyttelse og gjenvinning

Når NTC oppdager at temperaturen på celleoverflaten er høyere enn den innstilte beskyttelsestemperaturen for høy temperatur, og varigheten når ladetemperaturen etter en forsinkelse på 3-6 sekunder, går systemet inn i ladetemperaturbeskyttelsestilstanden, lade-MOSFET er slått av, og batteripakken kan ikke lades i denne tilstanden. Lade.

Når temperaturen på celleoverflaten faller til den innstilte verdien for gjenoppretting av høy temperatur, gjenoppretter BMS seg fra høytemperaturtilstanden og kan lades opp igjen.


8. Utløpstemperaturalarm:

Høy utladningsalarm og gjenoppretting

Når NTC oppdager at temperaturen på celleoverflaten er høyere enn den innstilte alarmtemperaturen for høy temperatur, og varigheten når utladningstemperaturen etter en forsinkelse på 3-6 sekunder, går systemet inn i utladningstemperaturen kontinuerlig alarmtilstand, men batteriet kan fortsatt utlades;

Når temperaturen på celleoverflaten faller til den innstilte verdien for gjenoppretting av høy temperatur, gjenoppretter BMS seg fra alarmtilstanden for høy temperatur.


9. Alarmsignaler er deaktivert under lading


BMS prinsipp blokkskjema

Beskyttelsesprinsipp blokkskjema


Strukturdiagram for PCB-størrelse

Dimensjoner 310,7*111,7mm Enhet: mm Toleranse: ±0,5mm

Beskyttelsesbretttykkelse: mindre enn 10 mm (inkludert komponenter)


Portdefinisjon

Koblingsskjema for beskyttelseskort


Koblingsskjema for beskyttelseskort

     

Beskrivelse av portdefinisjon:

Punkt

Detaljer

C+

Lade positiv port.

P+

Utlading av positiv port.

B+

Koble til den positive siden av pakken.

B-

Koble til den negative siden av pakken.

P-

Utlader negativ port.

C-

Lader negativ port.


B1

Koble til den positive siden av celle 1.

B2

Koble til den positive siden av celle 2.

B3

Koble til den positive siden av celle 3.

B4

Koble til den positive siden av celle 4.

B5

Koble til den positive siden av celle 5.

B6

Koble til den positive siden av celle 6

B7

Koble til den positive siden av celle 7

B8

Koble til den positive siden av celle 8

B9

Koble til den positive siden av celle 9

B10

Koble til den positive siden av celle 10

B11

Koble til den positive siden av celle 11.

B12

Koble til den positive siden av celle 12.

B13

Koble til den positive siden av celle 13.

B14

Koble til den positive siden av celle 14.

B15

Koble til den positive siden av celle 15.

B16

Koble til den positive siden av celle 16

B17

Koble til positiv side av celle 17

B18

Koble til den positive siden av celle 18

B19

Koble til den positive siden av celle 19

J1

1

CHG

CHG (deteksjonssignal for innsetting av lader)

2

UD

UD (kombinert signalalarm) a. Utladningssignal for overtemperatur større enn 65 grader OTD, b. Underspenningssignal DRR, ca. Ladestrøm abnormalitetsdeteksjonssignal CCK

3

FEIL

ERR (overladingssignalalarm)

4

PÅ AV

PÅ/AV (utladningsbryter: PÅ/AV-terminal koblet til lett berøring bytte streng 200K motstand til B+)

5

PGND

PGND pluss isolert strømjord

NTC

temperatursonde


Batterikoblingssekvensdiagram


Prosesskrav

Kravene er som vist på bildet under: (Den gule boksen er området for påføring av trefast lim)


Forholdsregler for tilkobling av beskyttelseskortet og batterikjernen

Advarsel: Når du kobler beskyttelsesplaten til battericellene eller fjerner beskyttelsesplaten fra batteripakken, må følgende tilkoblingssekvens og forskrifter følges; hvis operasjoner ikke utføres i nødvendig rekkefølge, vil komponentene til beskyttelsesplaten bli skadet, noe som resulterer i at beskyttelsesplaten ikke er i stand til å beskytte batteriet. kjerne, forårsaker alvorlige konsekvenser.


Forberedelse: I henhold til definisjonen vist i figur 9, koble den tilsvarende spenningsdeteksjonskabelen til den tilsvarende batterikjernen. Vær oppmerksom på rekkefølgen som stikkontaktene er merket i.

Trinn for å installere beskyttelsesbrett:

Trinn 1: Sveis P- og C-ledningene til de tilsvarende posisjonene på beskyttelseskortet uten å koble til laderen og lasten.

Trinn 2: Koble den negative polen til batteripakken til B- på beskyttelsesplaten;

Trinn 3: Koble til B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 av batteripakken i rekkefølge;

Trinn 4: Koble den positive polen på batteripakken til B+ på beskyttelseskortet;

Trinn 5: Koble til P+ på batteripakken;

Trinn for å fjerne beskyttelsesplaten:

Trinn 1: Koble fra plusspolen til alle ladere\laster

Trinn 2: Fjern den positive elektroden på batteripakken til B+ på beskyttelsesplaten;

Trinn 3: Fjern B19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, B fra batteripakken i rekkefølge - ;

Trinn 4: Koble fra den negative terminalen C-/P- på alle ladere\laster


Ytterligere merknader: Vær oppmerksom på elektrostatisk beskyttelse under produksjonsoperasjoner.


Stykkeliste over hovedkomponenter


Enhetstype

modell

innkapsling

merke

Dosering

plassering

1

Chip IC

PT6010EL32-AA

TQFP32

Kina Resources Micro

2 STK

U6,7

2

Chip IC

N76E003AT20

TSSOP20

Det nye Tang-dynastiet

1 STK

U5

3

MOS-rør

CRST060N10N

TO220

Kina Resources Micro

3 STK

M4,5,6,8

4

NTC

NTC\100K\1%\4200\80mm

Rumpetroll type 28# PVC-linje

Jinglin

1 STK

RT2

5

PCB

Fish20S009(V5) V1.4

310,7*111,7*1,6mm

merke

1 STKBESTILLINGSINFORMASJON

1.Huizhou Feiyu New Energy Technology Co., Ltd. logo;

2. Beskyttelsesbrettmodell - (Denne beskyttelsesbrettmodellen er Fish20S009, andre typer beskyttelsesbrett er merket, det er ingen grense for antall tegn i denne varen)

3. Antall batteristrenger som støttes av det nødvendige beskyttelseskortet - (denne modellen av beskyttelsesbrett er egnet for 17S batteripakker);

4.Ladestrømverdi - 2A betyr maksimal støtte for kontinuerlig 2A-lading;

5.Utladningsstrømverdi - 15A betyr maksimal støtte for kontinuerlig lading på 15A;

6.Balansemotstandsstørrelse - fyll inn verdien direkte, for eksempel 100R, så er balansemotstanden 100 ohm;

7. Batteritype - ett siffer, det spesifikke serienummeret indikerer batteritypen som følger;

1

Polymer

2

LiMnO2

3

LiCoO2

4

LiCoxNiyMnzO2

5

LiFePO4

8. Kommunikasjonsmetode - én bokstav representerer en kommunikasjonsmetode, I representerer IIC-kommunikasjon, U representerer UART-kommunikasjon, R representerer RS485-kommunikasjon, C representerer CAN-kommunikasjon, H representerer HDQ-kommunikasjon, S representerer RS232-kommunikasjon, 0 representerer ingen kommunikasjon, produkt UC representerer UART+CAN dobbel kommunikasjon;

9. Maskinvareversjon - V1.0 betyr at maskinvareversjonen er versjon 1.0.

10. Modellnummeret til dette beskyttelseskortet er: FY-Fish20S009-20S-2A-15A-0-4-0-V1.4. Vennligst legg inn bestillingen i henhold til dette modellnummeret når du legger inn massebestillinger.


Merk også:

1. Når du utfører lade- og utladingstester på batteripakken med beskyttelseskortet installert, vennligst ikke bruk batterialdringsskapet til å måle spenningen til hver celle i batteripakken, ellers kan det

Beskyttelseskortet og batteriet kan være skadet. .


2. Dette beskyttelseskortet har ikke en 0V ladefunksjon. Når batteriet når 0V, vil batteriytelsen bli alvorlig forringet og kan til og med bli skadet. For ikke å

Hvis batteriet er skadet, må brukeren lade det regelmessig for å fylle på strømmen når det ikke er i bruk over en lengre periode (batteripakkekapasitet er større enn 15AH, lagring overstiger 1 måned); og

Etter å ha blitt utladet under bruk, må det lades i tide innen 12 timer for å forhindre at batteriet lades ut til 0V på grunn av eget forbruk. Kunder er pålagt å ha en tydelig etikett på batteridekselet.

Vis brukerveiledningen for regelmessig vedlikehold av batteriet.


3. Dette beskyttelseskortet har ikke beskyttelsesfunksjon for omvendt lading. Hvis polariteten til laderen er reversert, kan beskyttelseskortet bli skadet.


4. Denne beskyttelsesplaten skal ikke brukes i medisinske produkter eller produkter som kan påvirke personlig sikkerhet.


5. Vårt firma vil ikke være ansvarlig for eventuelle ulykker forårsaket av de ovennevnte årsakene under produksjon, lagring, transport og bruk av produktet.


6. Denne spesifikasjonen er en ytelsesbekreftelsesstandard. Hvis ytelsen som kreves av denne spesifikasjonen oppfylles, vil vårt firma endre noen materialer i henhold til bestillingsmaterialene.

Modellen eller merket for materialet vil ikke bli varslet separat.


7. Dette styringssystemet har ingen overstrøm- og kortslutningsbeskyttelsesfunksjoner. Vennligst test selv for å finne ut om du kan bruke dette styringssystemet.


8. Ved sveising av batteriledninger må det ikke være feil tilkobling eller omvendt tilkobling. Hvis det faktisk er feil tilkoblet, kan kretskortet være skadet og må testes på nytt for å bestå testen.

Den kan brukes senere.


9. Under montering bør ikke styringssystemet komme i direkte kontakt med overflaten av batterikjernen for å unngå å skade kretskortet. Monteringen må være fast og pålitelig.


10. Vær forsiktig så du ikke berører blyspissene, loddebolten, loddetinn osv. på komponentene på kretskortet under bruk, ellers kan kretskortet bli skadet.

Vær oppmerksom på antistatisk, fuktsikker, vanntett osv. under bruk.


11. Følg designparametrene og bruksforholdene under bruk, og verdiene i denne spesifikasjonen må ikke overskrides, ellers kan styringssystemet bli skadet. Plasser batteripakken

Etter å ha blitt kombinert med styringssystemet, hvis du finner ingen spenningsutgang eller ingen strøm når du slår på for første gang, vennligst sjekk om ledningene er riktige.


Merk: Etter at bedriften din har mottatt prototypen og spesifikasjonene, vennligst svar umiddelbart. Hvis det ikke er noe svar innen 7 dager, vil vårt firma anse din bedrift som å ha anerkjent spesifikasjonene og sende prototypen. Hvis bestillingen din overstiger 50 PCS, må du signere tilbake bekreftelsesbrevet. Hvis du ikke signerer tilbake, vil vårt firma også anse din bedrift som å ha godkjent denne spesifikasjonen og sende prøvemaskinen. Bildene i spesifikasjonen er av generelle modeller og kan være litt forskjellig fra prøven levert. Huizhou Feiyu New Energy Technology Co., Ltd. forbeholder seg retten til endelig tolkning av denne spesifikasjonen.Hot Tags: 20S 72V 15A maskinvare BMS for e-enhjulinger, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, kvalitet

Relatert kategori

Send forespørsel

Gi gjerne din forespørsel i skjemaet nedenfor. Vi svarer deg innen 24 timer.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept